Avís Legal

Adequació al nou marc que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD)

Com sabeu, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades és de plena aplicació des del passat mes de maig de 2018, donant a les persones físiques un major control sobre el tractament de les seves dades personals.

Nou Verd, Espigoladors i Social Business City Barcelona disposa de les vostres dades en tant que heu participat d’alguna de les accions que hem realitzat, inscrivint-vos a alguna de les nostres activitats o directament a través de la pàgina web (www.lesbaules.com).

Les dades que es registren a l’entrar al web només seran tractades amb finalitats d’anàlisi, i en cas que ens deixeu la vostra adreça de correu, per tal de mantenir-vos informats dels projectes i activitats que desenvolupem. Igualment, us informem que tractarem les vostres dades única i exclusivament amb aquesta finalitat i en cap cas seran transferides a terceres persones, a no ser que existeixi obligació legal.

Dit això, és important saber que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat i dret a no ser objecte de decisions individualitzades, adreçant-vos per escrit a Social Business City Barcelona, situada al carrer Trafalgar, número 25 2on 2a, 08010 Barcelona, amb CIF G-66854894; o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: sbcbarcelona@sbcbarcelona.org. A Nou Verd, situada a al Camí d’en Morató, número 4, 08720 Barcelona, amb NIF F60705415; o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: info@entrem-hi.com. A Espigoladors, situada al carrer Trafalgar, número 25 2on 2a, 08010 Barcelona, amb CIF G-66264953; o mitjançant correu electrònic a la següents adreça: info@espigoladors.cat. També podeu omplir el formulari de contacte del web de Les Baules.

Així mateix, en el cas que considereu que el tractament no s’ajusta al marc legal actualment vigent, podeu presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Moltes gràcies per la vostra atenció i esperem seguir comptant amb vosaltres!

Gràcies per la vostra visita!